Billettprisar

Billettpris på kino gjeldande frå 1. januar 2024

Born kr 110,-

Vaksen kr 130,-

Honnør kr 120,-

Barnebillett gjeld til fyllte 15 år og fram til klokka 18.00. På filmar med 12års grense etter klokka 18.00 gjeld vaksenpris.

Konsertar og andre arrangement: Sjå arrangement for pris.