Messer

Messer

Folk og foreningar i Etne har lange tradisjonar for avvikling av store messer og marknader, noko som har gitt dei høg kompetanse

Etnemarknaden, Villmarksmessa Etne og Sydvest bokfestival og julemesse er nokon av dei store arrangementa som vert gjennomført på huset der utstillarar og tilreisande assosierer oss med særs gode fasilitetar og profesjonell gjennomføring

Skakkehallen

Idrettshallen som på folkemunne nå er blitt Skakkehallen og Etne`s nye storstove er ein utruleg stor og flott hall som gir plass til alle typar arrangement som idrettsarrangement og turneringar, messer og utstillingar, kulturarrangement, store markeringar og konsertar. Skakkehallen har stor kapasitet og kan delast i 4 mindre hallar. Storleik: 1800 m2. Hallen har 2 garderobar for gutar og 2 for jenter

Prisar

Sjå her for andre aktivitetar og lokaler på Skakkesenteret

Så her for tekniske detaljar og spesifikasjonar