Opningstider

Opningstider fram til 18. januar 2021:

Mandag 08.30 – 15.00
Tysdag 08.30 – 19.00
Onsdag 08.30 – 19.00
Torsdag 08.30 – 15.00
Fredag 08.30 – 15.00
Laurdag og søndag: I kinotidene

Ordinære opningstider (frå 18.01.21):
Måndag til fredag 08.30 – 21.00
Laurdag 11.00 – 14.00
Søndag 17.00 – 21.00 (ope i kinotidene)

Merk: I skuleferiane er Skakke ope i kinotidene.