Opningstider

Måndag til fredag 08.00 – 21.00
Laurdag 11.00 – 14.00
Søndag 16.00 – 21.00

 

Merk: I skuleferiane er Skakke ope i kinotidene:

Onsdag 19-21

Torsdag 13-15

Sundag 17-22