Opningstider

Opningstider i sommar: Ope i kinotidene.

Merk: I skuleferiane er Skakke berre ope i kinotidene.
Skuleferie 2021: 18. juni til 19. august.

Ordinære opningstider

Måndag – fredag 08.30 – 21.00
Laurdag og søndag: I kinotidene