Opningstider

Måndag til fredag 08.30 – 21.00
Laurdag 11.00 – 14.00
Søndag 17.00 – 21.00 (ope i kinotidene)

 

Merk: I skuleferiane er Skakke ope i kinotidene.