Opningstider

Opningstider (frå 06.04.21):

Måndag til torsdag 08.30 – 20.00
Fredag 08.30 – 16.00
Laurdag: ope i kinotidene
Søndag: ope i kinotidene

Merk: I skuleferiane er Skakke berre ope i kinotidene.