Teknisk

Hovudetasje

  • Kinosal med 339 sitjeplasser i amfi og B-scene. 3D kino
  • Multimedia med 90 sitjeplasser i amfi. Full 2D kinosal.
  • Foaje med kiosk og kantine. Sitteplass til 80 stk ved småbord.
  • Storsal er på 375 m2
  • Storsal 2/5 deler 150 m2
  • Storsal 3/5 deler 225 m2
  • Kafeteria

TEKNISK RIDER FOR KINOSAL OG SCENE

SAL:

Antall seter:    339 i amfi. Tilkomst til seter via  trapper på begge sider

Lengde:          16 meter

Bredde:          18,5 meter

Salen er kombinert kino-, konsert- og teatersal. Salen blendes totalt ved demping av lyset

Høyde på scenegulv over salsgulv er 0,85 meter. Det er  trapper fra sal til scene på hver side

SCENE:

Dybde:             8,5 meter totalt

Bredde:           16 meter totalt

Fri takhøyde:    8 meter

Sceneåpning: Høyde 5,5 meter Bredde 10 meter

Antall trekk:   9 manuelle a`60 kg – teppe og kappetrekk. 4 lysbroer a 250 kg, el motortrekk

Salsbru:           350 kg el.motor vinsj

Strømuttak:     63A  + 32 A uttak på scene

Innlasting:       Vareheis 4 x4 meter som fører direkte inn å scene gjennom lager

SIDESCENE/BAKSCENE:

På venstre side er det 1,5 meter sidescene på baksiden av sceneteppe, her er inngang til garderober

På høyre side er sidescenen 4,5 meter.  Bakscene bak baktepper er 0,5 meter

LYSRIDER:

MIX:

Light Technology Tritton 36. 36 kurser, 36 mastre, 500 minner, 99 chases med ubegrenset antall step, 1000 step sequence.

FRESNELLER:

2 stk Griven Gro 221 Spot 650/1000

4 stk Eurolite LED – ML56 – Cob RGB. 100W

2 stk Griven Colorway HSR 1200 16 – 30 med subtractiv fargeblanding, mekanisk dimmer, frostfilter og zoom styrt via DMX.

PROFILER:

1 stk Griven, PC profil 10 – 59

3 Stk ADB DS 104

2 stk Harmony 15/28

3 Cantata 1832

FØLGESPOT:

PAR 64:

20 stk, 2x CP 60, 2 xCP 61,6x CP 62

4  stk cp 62 Gulvmodell

1 stk. konvensjonell

DIMMER:

Light Technology Baby Totem 12 kurser Digital DMX-512 (1990) 22us

LYDRIDER:

GENERELT:

Lydanlegget i kinosalen Etne Kulturhsu / Skakkesenteret er dimensjonert utfra kravet om å dekke for revy / teater og enkle akustiske produksjoner. Systemet dekker ikke kravene til konserter med høye lydnivå

P.A:

Martin Audio Wavefront 2 system bestående av 4 stk W2 topper (12 ” + 1) og 2 stk W2S sub-bass (2X15”) Systemet er drevet gjennom tilpasset Martin Audio WX3 delefilter. Tilført effekt er 2 x 1,6Kw. Kw. Aaltair EQ 230, 1/3 Oct Eq til Fott

MIX:

Behringer X32

Yamaha 01V96

MONITOR:

4 stk NSM 1 passiv 15” + 2” samt noen Laney på 2 program. Altair Eq 230 1/3 Oct Eq til hvert program

4 stk JBL JBL-PRX615M aktive 

MIC:

1 stk Shure SM91, 1 stk Shure KSM 137, 5 stk Shure SM58, 4 stk Shure Beta 58, 2 stk Shure 16AM

5 stk dbx db12 aktive

MIKROFONSTATIV:

12 stk høy med galge, 9 stk med lav galge.

Kabler