Kontakt oss

Velkommen til Skakke!

Resepsjon: resepsjon@skakke.no Tlf. 489 96 179

Dagleg leiar, Kurt Helgesen: kurt@skakke.no Tlf: 405 43 500

Kino og arrangementsleiar, Ingvild Slåke: kino@skakke.no Tlf: 990 13 480

Driftsleiar, Geir Davidsen: teknisk@skakke.no Tlf: 917 46 404

Prosjektleiar Etnemarknaden, Kurt Helgesen: kurt@etnemarknaden.no
Tlf: 405 43 500

Besøksadresse: Strondavegen 30, 5590 Etne
Fakturaadresse: Skakke SA, Strondavegen 30, 5590 Etne, epost: 830816062@tveit.no