Ledig Stilling

Dagleg leiar på Skakke har valt å takka ja til nye utfordringar.

Skakke SA søker difor ny DAGLEG LEIAR
Arbeidsoppgåver er knytt til dagleg drift av huset, mellom anna:

– økonomisk styring
– personalansvar
– marknadsføring og sal
– bidra til utvikling av kulturtilbod, arrangement, kinodrift, kurs og konferansar
– ansvar for  teknisk drift

Me kan tilby
– ein spanande og variert stilling med ansvar
– ein kreativ arbeidsplass med godt arbeidsmiljø
– utfordringar og allsidige arbeidsoppgåver
– Løn etter avtale

Ta kontakt dersom du vil vita meir om arbeidsoppgåver og kva utvikling me ønskjer for Skakke.

Spørsmål om stillinga kan rettast til styreleiar Jorunn Bringeland Berge:
– tlf.:  970 88 180
– epost: jorunn.berge@live.no

Send Søknad og CV  til jorunn.berge@live.no
innan 27.oktober.